Vi bygger om vår hemsida.                                   

 

 

I väntan på den nya sidan kan vi fresta med en bit entrecôte från vår Signature-serie. Denna är utvald av

styckmästare Per Svensson och hängmörad i 27 dygn och mörad ytterligare i membranpåse under 22 dygn.

 

 

Bjursunds Slakteri AB    0123 - 102 11    info@bjursundsslakteri.se    https://cdn1.iconfinder.com/data/icons/yooicons_set01_socialbookmarks/512/social_facebook_box_blue.png